კომპანიის ღირსება

დონგდა პოლიურეთანი
მაღალტექნოლოგიური საწარმო

მაღალტექნოლოგიური მიღწევების ტრანსფორმაციის სერთიფიკატი

დონგდა ქიმიური
მაღალტექნოლოგიური საწარმო

Jinshan Science and Technology Progress ჯილდო

შანხაის პატენტი
საპილოტე დანადგარი