პოლიეთილენ გლიკოლის სერია (PEG)

  • Polyethylene Glycol series

    პოლიეთილენ გლიკოლის სერია

    PEG-ის გარეგნობა იცვლება გამჭვირვალე სითხიდან ფანტელამდე მის მოლეკულურ წონასთან ერთად.და ეს არის წყალში ხსნადობა და ჰიპოტოქსიკურობა.PEG სერიის მოლეკულური სტრუქტურის ორივე ბოლოზე მდებარე ჰიდროქსილს აქვს დაბალი ალკოჰოლის მახასიათებლები, რომელთა ეთერიფიკაცია და ეთერიფიკაცია შესაძლებელია.