სილანის მოდიფიცირებული პოლიეთერი (MS Resin)

  • MS sealant resin Donseal 920R

    MS sealant resin Donseal 920R

    Donseal 920R არის სილანით მოდიფიცირებული პოლიურეთანის ფისი, რომელიც დაფუძნებულია მაღალი მოლეკულური წონის პოლიეთერზე, ბოლოში დაფარულია სილოქსანით და შეიცავს კარბამატულ ჯგუფებს, აქვს მაღალი აქტივობის მახასიათებლები, არ აქვს დისოციაციური იზოციანატი, არ არის გამხსნელი, შესანიშნავი ადჰეზია და ა.შ.