Tallow Amine Ethoxylates

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Tallow Amine Ethoxylates

    ამ სერიის პროდუქტები წყალში ხსნადია.სერიები არაიონურია, როდესაც იხსნება ტუტე და ნეიტრალურ გარემოში, ხოლო მჟავე გარემოში ისინი აჩვენებენ კატიონურს.ისინი საკმაოდ სტაბილურია როგორც მჟავე და ტუტე გარემოში, ასევე მყარ წყალში.ტუტე და ნეიტრალურ გარემოში, სერია შეიძლება შერეული იყოს სხვა იონურ ნივთიერებებთან.